Rezgések az egészségért

Az élettani folyamatokat, a betegségek kialakulását, a gyógyszerek és más hatóanyagok működését ma a legkorszerűbbnek tartott molekuláris biológia eszközeivel próbálják leírni, megmagyarázni. A számítógépek korában, amikor a világ összefüggéseit a hagyományos fizika mellett a kvantummechanika, a hullám- és káoszelmélet sokkal jobban megmagyarázhatóvá, kiszámíthatóvá teszi, szemléletváltozásnak, paradigmaváltásnak kellene bekövetkeznie a biológiában is. Szent-Györgyi Albert a problémák megoldását a szubatomikus szinten gondolkodó kvantumbiológiában látta. Ötleteit és megfigyeléseit fizikus kortársai munkásságára alapozta, akik az energia és az anyag kapcsolatát vizsgálták. 1941. március 21-én világhírűvé vált előadásában beszélt először az élő organizmusok funkcionális elektromágneses tulajdonságairól.

A bioinformatika és a biorezonancia alapjai a múlt század elejére nyúlnak vissza. 1922-ben egy orosz tudós, Gurvics azt figyelte meg, hogy a növekedésben levő hagymagyökér egy másik növény növekedését jelentősen gyorsítja, ha a közelébe helyezik. Ez akkor is működött, ha üvegburával választotta el mindkét növényt. Gurvics „reguláló biomező”-nek nevezte a jelenséget.Kaznecsejev és Mihajlova tudományos vizsgálataik nyomán a sejtek közötti kommunikáció alapját képező ultra gyenge sugárzást mértek, majd az utóbbi évtizedekben a német Fritz Popp kutatásai erősítették meg, hogy a sejten belüli és a sejtek közötti információáramlás nemcsak biokémiai molekulák segítségével, hanem fotonokon keresztül, vagyis tömeg nélküli fénykvantumokkal is történik. Ez az ultra gyenge sugárzás az élő szervezetben mindenütt jelen van, sőt az élettani folyamatok irányításában is részt vesz. Popp és más tudósok vizsgálatai nyomán tudjuk: minden sejtnek, szövetnek van biofoton-kisugárzása, és nemcsak az egészséges szövetnek, hanem a betegnek is vannak saját rezgései. Minden betegség egyúttal energetikai bevésődést, lenyomatot is létrehoz a szervezetben, amit „engram”-nak szokás nevezni. Az utóbbi évtizedekben számtalan publikáció foglalkozott a rezonancián alapuló biológiai kommunikációs rendszerek hatásmechanizmusával és a speciális készülékek alkalmazhatóságával. Ma már tudjuk, hogy minden biokémiai folyamat elektromágneses irányítás alatt áll. A sejtszinten azonosított belső jelkibocsátó központok: a DNS és a membránok. A sejtek egymás információ-kisugárzását csak nagyon szűk hullámhossz- és intenzitástartományban észlelik. Az amerikai fizikus, R. Adey szerint, ha a sugárzás erősebb vagy gyengébb, mint ami a sejt érzékelő ablakának épp megfelel, akkor a sejt nem reagál rá. Minden szerv, szövet és a hozzá tartozó élettani folyamat speciális, rá jellemző frekvencia-tartománnyal rendelkezik, amely a saját hullámhosszon és amplitúdón keresztül befolyásolható. Ezen kutatási alapokon nyugszik minden biorezonanciás készülék. Lényegében nem a hagyományos értelemben vett gyógyító eszközt kell látni benne, hanem egy olyan műszert, ami a természetes és egészséges frekvenciák programozott sugárzásával harmonizálja a szervek működését. Az általa kibocsátott elektromágneses szignálok, információk a testen áthaladva, a szövetekben elnyelődve gerjeszteni tudják az ott zajló biofizikai történéseket, amik a kémiai reakciók alapját jelentik. Ilyen módon a normál szöveti rezgések frekvenciái segítően hatnak a szervek működésére, harmonizálják azokat anélkül, hogy ezt érzékelnénk, s hogy ez erőszakos vagy veszélyes lenne a szervezetre nézve. A készülékkel közvetlenül tudunk hatni az elektromágneses biokommunkációs rendszerre, ezáltal a sejtekben és a szövetekben lezajló biokémiai folyamatok nagy pontossággal és célzottan befolyásolhatóak kémiai anyagok bevitele nélkül. (Forrás: Dr. Kohán József )

Teljeskörű állapotfelmérés, rizikófaktorok elemzése, megbetegítő tényezők feltárása, góckutatás, stressz-oldás, stimulálás, harmonizálás, egyensúlyi állapotok megteremtése. Próbálja ki, tényleg használ! Felhasznált irodalom:

Prof. Szedlák-Vadócz Valéria M.D. PhD: Bio-Harmonex – Életerő és harmónia

Lednyiczky Gábor, Dr. Miklós Csaba: Biorezonancia terápia

Lednyiczky Gábor szerk.: Bevezetés a biorezonancia terápiába

Bókkon István: Az elektromágnesesség hatása az élő és élettelen világban

Marjan Hrusovar M.D.: Healing with the magnetic field – A natural therapy

A. G. Gurvitsh: Problems of Mitogenetic tRadiation

Mae-Wan Ho, Popp, Fritz-Albert, Ulrich Warnke: What Is Life?

Fritz-Albert Popp: Bioelectrodynamics and Biocommunication

S. V. Konev: Fluorescence and Phosphorescence of Proteins and Nucleic Acids

Természetesen