Állapotfelmérés Nelson SCIO készülékkel

1. lépés:a páciens tájékoztatása a mérési elvről, az alkalmazott módszerről, az eredmény kiértékeléséről, a levonható következtetésről.

 2. lépés az anamnézis (kórelőzmény) felvétele. A beteg személyi adatain kívül felvesszük a panaszait, ismert betegségeit, életvezetési és táplálkozási szokásait, esetleges örökletes tényezőit.

 3. lépés maga a mérés. Az öt érzékelő elektróda (csuklók, bokák, fej) felhelyezése után kb. 3-5 perc alatt lezajlik a kb. 7000 adat bejuttatása a szervezetbe, illetve a válaszreakciók rögzítése. Ezeket a számítógép nagyság szerinti sorba rendezi.

4. lépés a mért adatok áttekintése, értékelése, elemzése. A sok ezernyi adat bőséges felvilágosítást ad, de mindig maradhat a terapeutában kétely. Ilyenkor még több mint, két tucatnyi segítő panelt alkalmazhat. Az egyik legfontosabb közöttük, az un. „Érzékenységi index”. Ilyenkor 32 olyan változóra mérhetjük meg a pácienst, amelyek döntő jelentőségűek a szervezet működése szempontjából. Egyszerűen leolvasható, hogy közülük melyek azok, amelyek kibillentek az egyensúlyi állapotból – hol szükséges a beavatkozás? Nagyon fontos az un. Detox panel” elemzése, melynek kapcsán pl. három olyan panel tárul fel előttünk, amely megmutatja, milyen nyomot hagytak a szervezetben a legkülönbözőbb toxinok, a környezeti és ipari mérgek, vagy pl. hogyan hatott a szervezetre néhány alapvető élelmiszer.

 5. lépés a mérési eredmények értékelése. A terapeutának kellő felkészültséggel kell rendelkeznie mind a fizikai síkon megjelenő tünetekből levonható következtetésekkel (anatómiai, élettani és kórtani ismeretek) mind, pedig a lelki és szellemi síkon meglévő összefüggésekkel (analógiás gondolkodás). A legfontosabb, hogy megtaláljuk a rendkívül komplex betegségrendszer kiváltó okát. Ezért az eredmények értékelése holisztikus gondolkodásmódot kíván.

 6. lépés a gyógyuláshoz vezető út megtervezése Ez már egy interaktív és bizalmi kapcsolatot feltételez, melynek szerves része a későbbi találkozások, kezelések, ellenőrzések beiktatása, speciális készítmények megajánlása, fogyasztásuk megtervezése, életmódváltás, táplálkozási tanácsadás, az eredmények, tapasztalatok rögzítése, konzultációk. A biorezonanciás állapotfelmérés megállapítja, hogy a méréskor éppen mire van szüksége a szervezetnek. E tény ismeretében már csak azt kell megtervezni, milyen segítséget kell adnunk ahhoz, hogy az egyensúlyi állapot a leghamarabb visszatérjen.

Természetesen